Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

tyre

  1. Bản (cao su, sắt... ) cạp vành (bánh xe); lốp xe.
    rubber tyre — lốp cao su
    solid tyre — lốp đặc
    pneumatic tyre — lốp bơm hơi

Ngoại động từSửa đổi

tyre ngoại động từ

  1. Lắp cạp vành; lắp lốp.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi