Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈtuːθ/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

tooth số nhiều teeth /ˈtuːθ/

 1. Răng.
  first tooth — răng sữa
  artificial tooth; false tooth — răng giả
  to cut one's teeth — mọc răng
 2. Răng (của các đồ vật).
  the teeth of a saw — răng cưa

Thành ngữ

sửa

Ngoại động từ

sửa

tooth ngoại động từ /ˈtuːθ/

 1. Lắp răng vào.
 2. Giũa cho có răng.

Nội động từ

sửa

tooth nội động từ /ˈtuːθ/

 1. Ăn khớp nhau (bánh xe có răng).

Tham khảo

sửa