Tiếng AnhSửa đổi

 
structure

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈstrək.tʃɜː/

  Hoa Kỳ  [ˈstrək.tʃɜː]

Danh từSửa đổi

structure (số nhiều structures) /ˈstrək.tʃɜː/

 1. Kết cấu, cấu trúc.
  the structure of a poem — kết cấu một bài thơ
  a sentence of loose structure — một cấu trúc lỏng lẻo
 2. Công trình kiến trúc, công trình xây dựng.
  a fine marble structure — một công trình kiến trúc bằng cẩm thạch tuyệt đẹp

Ngoại động từSửa đổi

structure

 1. Cấu trúc hóa.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /stʁyk.tyʁ/

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
structure
/stʁyk.tyʁ/
structures
/stʁyk.tyʁ/

structure gc /stʁyk.tyʁ/

 1. Cấu trúc, cơ cấu.
  Structure d’un discours — cấu trúc một bài diễn văn
  Structure sociale — cơ cấu xã hội
 2. (Từ cũ, nghĩa cũ) Kiến trúc.
  Structure d’une maison — kiến trúc một ngôi nhà

Tham khảoSửa đổi