Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

stables

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của stable

Chia động từSửa đổi