Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈsɪr.i.əs/
  Hoa Kỳ

Tính từ

sửa

serious /ˈsɪr.i.əs/

 1. Đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị.
  a serious young person — một thanh niên đứng đắn
  to have a serious look — có vẻ nghiêm trang, trông nghiêm nghị
 2. Hệ trọng, quan trọng, không thể coi thường được; nghiêm trọng, trầm trọng, nặng.
  this is a serious matter — đây là một vấn đề quan trọng
  serious illness — bệnh nặng, bệnh trầm trọng
  serious defeat — sự thất bại nặng
  serious casualties — tổn thương nặng
 3. Đáng sợ, đáng gờm.
  a serious rival — một đối thủ đáng gờm
 4. Thành thật, thật sự, không đùa.
  are you serious? — anh có nói thật không?
  a serious attempt — một cố gắng thật sự
 5. (Thuộc) Tôn giáo, (thuộc) đạo .

Tham khảo

sửa