Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗaːŋ˧˥ sə̰ːʔ˨˩ɗa̰ːŋ˩˧ ʂə̰ː˨˨ɗaːŋ˧˥ ʂəː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːŋ˩˩ ʂəː˨˨ɗaːŋ˩˩ ʂə̰ː˨˨ɗa̰ːŋ˩˧ ʂə̰ː˨˨

Tính từ sửa

đáng sợ

  1. Dễ gây sự sợ hãi.
    Một căn bệnh đáng sợ.

Tham khảo sửa