Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hḛʔ˨˩ ʨa̰ʔwŋ˨˩hḛ˨˨ tʂa̰wŋ˨˨he˨˩˨ tʂawŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
he˨˨ tʂawŋ˨˨hḛ˨˨ tʂa̰wŋ˨˨

Tính từ sửa

hệ trọng

  1. tác dụngảnh hưởng rất lớn; rất quan trọng.
    Hôn nhân là việc hệ trọng.

Tham khảo sửa