Tiếng AnhSửa đổi

 
seine

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

seine /ˈseɪn/

  1. Lưới kéo (để đánh cá).

Động từSửa đổi

seine /ˈseɪn/

  1. Đánh cá bằng lưới kéo.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

seine gc /sɛn/

  1. Lưới vây.

Tham khảoSửa đổi