Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

seines

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của seine

Chia động từSửa đổi