Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ʁə.lɛv.mɑ̃/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
relèvement
/ʁə.lɛv.mɑ̃/
relèvements
/ʁə.lɛv.mɑ̃/

relèvement /ʁə.lɛv.mɑ̃/

 1. Sự dựng lên, sự nâng lên, sự đỡ dậy.
 2. Sự dựng lại.
  Relèvement d’un mur — sự dựng lại một bức tường
 3. Sự nâng cao lên.
  Relèvement d’un sol — sự nâng cao mặt đất lên
 4. Sự tăng.
  Relèvement des salaires — sự tương lương
 5. Sự chấn hưng.
  Le relèvement d’une éconmie — sự chấn hưng một nền kinh tế
 6. Sự phục hồi nhân phẩm (cho gái điếm).
 7. Sự xác định vị trí (một địa điểm).

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa