Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nəŋ˧˧ kaːw˧˧nəŋ˧˥ kaːw˧˥nəŋ˧˧ kaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəŋ˧˥ kaːw˧˥nəŋ˧˥˧ kaːw˧˥˧

Động từ Sửa đổi

nâng cao

  1. Làm tăng thêm.
    Nâng cao nhiệt tình cách mạng.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi