Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nəŋ˧˧ kaːw˧˧nəŋ˧˥ kaːw˧˥nəŋ˧˧ kaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəŋ˧˥ kaːw˧˥nəŋ˧˥˧ kaːw˧˥˧

Động từ

sửa

nâng cao

  1. Làm tăng thêm.
    Nâng cao nhiệt tình cách mạng.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa