Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

rejects

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của reject

Chia động từSửa đổi