Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

rejected

  1. Quá khứphân từ quá khứ của reject.

Chia động từSửa đổi