Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɔ̰ʔn˨˩ʐɔ̰ŋ˨˨ɹɔŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹɔn˨˨ɹɔ̰n˨˨

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

rọn

  1. Như nhọn
    Dao rọn.

Tham khảo sửa