Tiếng Việt sửa

 
rạng đông

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ːʔŋ˨˩ ɗəwŋ˧˧ʐa̰ːŋ˨˨ ɗəwŋ˧˥ɹaːŋ˨˩˨ ɗəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaːŋ˨˨ ɗəwŋ˧˥ɹa̰ːŋ˨˨ ɗəwŋ˧˥ɹa̰ːŋ˨˨ ɗəwŋ˧˥˧

Từ nguyên sửa

Từ rạng (“hé sáng”) + đông.

Danh từ sửa

rạng đông

  1. Lúc Mặt Trời mới mọc.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa