Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəː˧˧ kaː˧˧tʰəː˧˥ kaː˧˥tʰəː˧˧ kaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəː˧˥ kaː˧˥tʰəː˧˥˧ kaː˧˥˧

Danh từ sửa

thơ ca

  1. từ tổng hợp của thơca

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)