Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːŋ˧˥ tïŋ˧˧ məː˧˧ʂa̰ːŋ˩˧ tïn˧˥ məː˧˥ʂaːŋ˧˥ tɨn˧˧ məː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːŋ˩˩ tïŋ˧˥ məː˧˥ʂa̰ːŋ˩˧ tïŋ˧˥˧ məː˧˥˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi