Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwt˨˩kwk˨˨wk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwt˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

quyệt

  1. Dối trá, lừa lọc.
    Tính người quyệt.

Tham khảo sửa