Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈpreɪz/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

praise /ˈpreɪz/

 1. Sự khen ngợi, sự ca ngợi, sự tán tụng, sự tán dương, sự ca tụng, lời khen ngợi, lời ca ngợi, lời ca tụng, lời tán tụng, lời tán dương.
  to win praise — được ca ngợi, được ca tụng
  in praise of — để ca ngợi, để ca tụng
  to sing someone's praises — ca ngợi ai, tán dương ai

Ngoại động từ

sửa

praise ngoại động từ /ˈpreɪz/

 1. Khen ngợi, ca ngợi, ca tụng, tán tụng, tán dương.
  to praise to the skies — tán dương lên tận mây xanh

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa