Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

opens

  1. Động từ open chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi