Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

offers

  1. Động từ offer chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi