Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˈɔ.fɜ.ːiɳ/

  Hoa Kỳ  [ˈɔ.fɜ.ːiɳ]

Động từSửa đổi

offering

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của offer

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

offering /ˈɔ.fɜ.ːiɳ/

  1. Sự biếu, sự tặng, sự dâng, sự hiến, sự cúng, sự tiến.
  2. Đồ biếu, đồ tặng, lễ vật, đồ cúng, đồ tiến.
  3. Sự đề nghị.
    a peace offering — lời đề nghị hoà bình

Tham khảoSửa đổi