Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

objects

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của object

Chia động từSửa đổi