Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɨŋ˧˧ŋɨŋ˧˥ŋɨŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɨŋ˧˥ŋɨŋ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ngưng

  1. Nói một chất hơi chuyển sang trạng thái lỏng.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa