Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɨŋ˧˧ŋɨŋ˧˥ŋɨŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɨŋ˧˥ŋɨŋ˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

ngưng

  1. Nói một chất hơi chuyển sang trạng thái lỏng.

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa