Tiếng MườngSửa đổi

Động từSửa đổi

băn

  1. Bay.