Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

needs

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của need

Chia động từSửa đổi