Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨək˧˥ zaʔaj˧˥nɨə̰k˩˧ jaːj˧˩˨nɨək˧˥ jaːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨək˩˩ ɟa̰ːj˩˧nɨək˩˩ ɟaːj˧˩nɨə̰k˩˧ ɟa̰ːj˨˨

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nước dãi

  1. Nước do hạchmiệng tiết ra để làm cho miệng khỏi khôthức ăn dễ tiêu.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa