Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨək˧˥ ɗaːj˧˥nɨə̰k˩˧ ɗa̰ːj˩˧nɨək˧˥ ɗaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨək˩˩ ɗaːj˩˩nɨə̰k˩˧ ɗa̰ːj˩˧

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

nước đái

  1. (Thông tục) Như nước giải

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa