Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɨ̤ə˨˩ məːj˧˥jɨə˧˧ mə̰ːj˩˧jɨə˨˩ məːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɨə˧˧ məːj˩˩vɨə˧˧ mə̰ːj˩˧

Phó từ sửa

vừa mới

  1. Gần đây.
    Tôi vừa mới gặp anh ấy hôm qua.

Dịch sửa

Tham khảo sửa