Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

marches

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của march

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

marches

  1. Biên giới lịch sử giữa AnhXcốtlen.

Tham khảoSửa đổi