Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
məwŋ˧˥mə̰wŋ˩˧məwŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məwŋ˩˩mə̰wŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

mống

  1. Cầu vồng cụt.
    Mống vàng thời nắng, mống trắng thời mưa. (tục ngữ)
  2. Mầm non.
    Mọc mầm, mọc mống.
  3. Đứa, đơn vị người (thtục).
    Chúng bị đánh úp, chỉ còn mấy mống chạy thoát về được.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa