Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+5922, 夢
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5922

[U+5921]
CJK Unified Ideographs
[U+5923]
 
夢 U+2F85E, 夢
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F85E
多
[U+2F85D]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 奢
[U+2F85F]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Danh từ

sửa

  1. Ngườinhững ý nghĩ hư ảo không thực tế.

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

mống, mọng, muống, mộng, mòng, mồng

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
məwŋ˧˥ ma̰ʔwŋ˨˩ muəŋ˧˥ mə̰ʔwŋ˨˩ ma̤wŋ˨˩ mə̤wŋ˨˩mə̰wŋ˩˧ ma̰wŋ˨˨ muəŋ˩˧ mə̰wŋ˨˨ mawŋ˧˧ məwŋ˧˧məwŋ˧˥ mawŋ˨˩˨ muəŋ˧˥ məwŋ˨˩˨ mawŋ˨˩ məwŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məwŋ˩˩ mawŋ˨˨ muəŋ˩˩ məwŋ˨˨ mawŋ˧˧ məwŋ˧˧məwŋ˩˩ ma̰wŋ˨˨ muəŋ˩˩ mə̰wŋ˨˨ mawŋ˧˧ məwŋ˧˧mə̰wŋ˩˧ ma̰wŋ˨˨ muəŋ˩˧ mə̰wŋ˨˨ mawŋ˧˧ məwŋ˧˧