Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
luən˧˧ luən˧˧luəŋ˧˥ luəŋ˧˥luəŋ˧˧ luəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
luən˧˥ luən˧˥luən˧˥˧ luən˧˥˧

Phó từSửa đổi

luôn luôn

  1. Thường thường.
    Luôn luôn nghĩ đến Đảng.
  2. Có ý nhấn mạnh.
    Làm việc luôn luôn không nghỉ.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi