Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lwaːŋ˧˧lwaːŋ˧˥lwaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lwaŋ˧˥lwaŋ˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

loang

 1. Lan rộng ra dần dần.
  Vết dầu loang .
  Nạn nhân nằm trên vũng máu loang .
  Nước chảy loang mặt sàn.
 2. Bị lẫn nhiều mảng, vết màu khác trên nền màu chung, .
  Vải nhuộm bị loang .
  Vết mực loang trên áo trắng.
  Bò lông loang.

Tham khảo

sửa