Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+90CE, 郎
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90CE

[U+90CD]
CJK Unified Ideographs
[U+90CF]
 
U+F92C, 郎
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F92C

[U+F92B]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F92D]

Từ tương tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

  1. Chàng, người.
  2. Chàng (tiếng vợ gọi chồng).

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

loẻn, sang, lang, loen, loang, lảng

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lwɛ̰n˧˩˧ saːŋ˧˧ laːŋ˧˧ lwɛn˧˧ lwaːŋ˧˧ la̰ːŋ˧˩˧lwɛŋ˧˩˨ ʂaːŋ˧˥ laːŋ˧˥ lwɛŋ˧˥ lwaːŋ˧˥ laːŋ˧˩˨lwɛŋ˨˩˦ ʂaːŋ˧˧ laːŋ˧˧ lwɛŋ˧˧ lwaːŋ˧˧ laːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lwɛn˧˩ ʂaːŋ˧˥ laːŋ˧˥ lwɛn˧˥ lwaŋ˧˥ laːŋ˧˩lwɛ̰ʔn˧˩ ʂaːŋ˧˥˧ laːŋ˧˥˧ lwɛn˧˥˧ lwaŋ˧˥˧ la̰ːʔŋ˧˩