Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lwaːŋ˧˥lwa̰ːŋ˩˧lwaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lwaŋ˩˩lwa̰ŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

loáng

  1. Thoáng qua.
    Loáng ánh đèn pin.

Danh từ sửa

loáng

  1. Một thời gian rất ngắn.
    Loáng một cái là đã viết xong cái thư.

Dịch sửa

Tham khảo sửa