Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̰ːʔt˨˩kə̰ːk˨˨kəːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəːt˨˨kə̰ːt˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

cợt

  1. Đùa bỡn.
    Cái phong ba khéo cợt phường lợi danh (Cung oán ngâm khúc)

Tham khảo sửa