Tiếng Việt sửa

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xɨək˧˥kʰɨə̰k˩˧kʰɨək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xɨək˩˩xɨə̰k˩˧

Tính từ sửa

khước

  1. May mắn được thần linh phù hộ, theo mê tín.
    Ăn lộc thánh cho khước.

Tham khảo sửa