Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

jewels

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của jewel

Chia động từSửa đổi