Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

heed /ˈhid/

  1. (Ê-cốt) Sự chú ý, sự lưu ý, sự để ý.
    to give (pay, take) heed to — chú ý đến, lưu ý đến
    to take no heed — không chú ý đến, không lưu ý đến

Ngoại động từSửa đổi

heed ngoại động từ /ˈhid/

  1. (Ê-cốt) (văn học) chú ý, lưu ý, để ý.
    to heed someone's advice — chú ý đến lời khuyên

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi