Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

heeded

  1. Quá khứphân từ quá khứ của heed

Chia động từSửa đổi