Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

hats

  1. Động từ hat chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi