Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈhæ.pə.niɳ/
  Hoa Kỳ

Động từ

sửa

happening

  1. Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 95: Parameter 1 should be a valid language code; the value "happen" is not valid. See WT:LOL..

Chia động từ

sửa

Danh từ

sửa

happening (thường) số nhiều /ˈhæ.pə.niɳ/

  1. Sự việc xảy ra, chuyện xảy ra; biến cố.
    what a stranger happening! — thật là một sự việc kỳ quặc!

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
happening
/ap.niɳ/
happenings
/ap.niɳ/

happening /ap.niɳ/

  1. (Sân khấu) Tiết mục quần chúng.

Tham khảo

sửa