Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈkɛ.mə.stri/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

chemistry /ˈkɛ.mə.stri/

 1. Ngành hoá học; môn hoá học, hoá học.
  analytic chemistry — hoá phân tích
  synthetic chemistry — hoá tổng hợp
  organic chemistry — hoá hữu cơ
  inorgamic (mineral) chemistry — hoá vô cơ
  pharmaceutical chemistry — hoá dược

Tham khảoSửa đổi