Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Tính từ

sửa

химический

 1. (Thuộc về) Hóa học; hóa (сокр. ).
  химический эламент — nguyên tố hóa học
  химическая реакция — phản ứng hóa học
  химическая лаборатория — phòng thí nghiệm hóa học (hóa chất)
  химические удобрения — phân hóa học, phân bón hóa chất
  химическое соединение — hợp chất hóa học
  химический каранаш — bút chì tím, bút chì không phai
  химические чернила — mực tím

Tham khảo

sửa