Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓiən˧˥ hwaː˧˥ɓiə̰ŋ˩˧ hwa̰ː˩˧ɓiəŋ˧˥ hwaː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓiən˩˩ hwa˩˩ɓiə̰n˩˧ hwa̰˩˧

Động từ

sửa

biến hóa

  1. Xem biến hoá