Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰jŋ˧˩˧jan˧˩˨jan˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˩ɟa̰ʔjŋ˧˩

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

giảnh

  1. Vểnh tai lên.
    Giảnh tai mà nghe.

Tham khảo Sửa đổi