Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

flows

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của flow

Chia động từSửa đổi