Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

floats

  1. Động từ float chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi