Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

fences

  1. Động từ fence chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi